Thông tin văn bản
Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14/07/2017

Quyết định ban hành Quy định mức chi hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 21/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/07/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định ban hành Quy định mức chi hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 212017QDUBND2017.pdf