Thông tin văn bản
Văn bản số 239/VP-VHXH ngày 13/01/2020 Sao gửi Văn bản (Xếp hạng di tích cấp quốc gia Ban Dân y miền)
Số ký hiệu: 239/VP-VHXH Ngày ban hành: 13/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Văn bản (Xếp hạng di tích cấp quốc gia Ban Dân y miền)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200115093604.zip