Thông tin văn bản
Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức, hoạt động đối với lực lượng Tuần tra nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND, ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 09/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/01/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức, hoạt động đối với lực lượng Tuần tra nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND, ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: SO02/QD_09.doc