Thông tin văn bản
Văn bản số 6753/VP-TH ngày 10/12/2018 Sao gửi báo cáo tháng 11 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 6753/VP-TH Ngày ban hành: 10/12/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi báo cáo tháng 11 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6753.rar