Thông tin văn bản
Văn bản số 953/VP-KTTC ngày 18/02/2020 sao gửi Quyết định 184/QĐ-BTC ngày 11/2/2020 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 953/VP-KTTC Ngày ban hành: 18/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định 184/QĐ-BTC ngày 11/2/2020 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200221075211.zip