Thông tin văn bản
Báo cáo số 231/BC-UBND ngày 02/07/2019 Báo cáo kết quả thực hiện NQ 20/NQ-HĐND
Số ký hiệu: 231/BC-UBND Ngày ban hành: 02/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện NQ 20/NQ-HĐND
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 231.bc.signed.pdf