Thông tin văn bản
Văn bản số 6414/VP-KT ngày 04/09/2022 sao gửi Nghị quyết số 108-NQ/CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ
Số ký hiệu: 6414/VP-KT Ngày ban hành: 04/09/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị quyết số 108-NQ/CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220905085704.zip