Thông tin văn bản
Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 28/09/2017

Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 32/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/09/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2017 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 322017QDUBND2017.pdf