Thông tin văn bản
Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 11/01/2019 V/v Kết quả thực hiện tháng năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (Nhóm Công tác Nông nghiệp)
Số ký hiệu: 04/BC-UBND Ngày ban hành: 11/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: V/v Kết quả thực hiện tháng năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (Nhóm Công tác Nông nghiệp)
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 04.bc.PDF