Thông tin văn bản
Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 26/07/2011

Về Kế hoạch biên chế công chức, viên chức sự nghiệp năm 2012.

Số ký hiệu: 31/2011/NQ-HĐND Ngày ban hành: 26/07/2011
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Kế hoạch biên chế công chức, viên chức sự nghiệp năm 2012.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Sổ 09 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: 10NQ_31_2011.doc