Thông tin văn bản
Văn bản số 2766/VP-KTTC ngày 07/07/2016

Về việc : bãi bỏ một phần quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC & Thông tư số 192/2011/TT-BTC.

Số ký hiệu: 2766/VP-KTTC Ngày ban hành: 07/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : bãi bỏ một phần quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC & Thông tư số 192/2011/TT-BTC.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2766VPKTTC2016.rar