Thông tin văn bản
Văn bản số 7256/VP-KT ngày 25/10/2021 Sao gửi Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm
Số ký hiệu: 7256/VP-KT Ngày ban hành: 25/10/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211102084309.zip