Thông tin văn bản
Văn bản số 8607/VP-KTTC ngày 17/11/2020 sao gửi Nghị quyết Chính phủ
Số ký hiệu: 8607/VP-KTTC Ngày ban hành: 17/11/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị quyết Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201124163748.zip