Thông tin văn bản
Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 12/08/2019 Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng hưởng chế độ mai táng phí
Số ký hiệu: 1728/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng hưởng chế độ mai táng phí
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1728.qd.signed.pdf