Thông tin văn bản
Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 Quyết định bãi bỏ toàn bộ và một phần các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành
Số ký hiệu: 31/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/10/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định bãi bỏ toàn bộ và một phần các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2022 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 31 qppl.signed.pdf