Thông tin văn bản
Báo cáo số 200/BC-UBND ngày 19/06/2019 Báo cáo Công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2019
Số ký hiệu: 200/BC-UBND Ngày ban hành: 19/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2019
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 200.bc.signed.pdf