Thông tin văn bản
Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012

Số ký hiệu: 38/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 06/12/2013
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 15 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 382013NQHDND2013.doc