Thông tin văn bản
Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 27/04/2012

Ban hành Quy định tạm thời tổ chức hội nghị trên hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tây Ninh 

Số ký hiệu: 23/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/04/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định tạm thời tổ chức hội nghị trên hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tây Ninh 

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: QD_23.doc