Thông tin văn bản
Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/01/2020 Thực hiện công tác phòng, chống trẻ em bị bóc lột và lạm dụng ở châu Âu
Số ký hiệu: 113/KH-UBND Ngày ban hành: 20/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Thực hiện công tác phòng, chống trẻ em bị bóc lột và lạm dụng ở châu Âu
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 113.ub.signed.pdf