Thông tin văn bản
Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 16/04/2019 Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các hội trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 131/BC-UBND Ngày ban hành: 16/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các hội trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 131.bc.PDF