Thông tin văn bản
Văn bản số 3314/VP-VHXH ngày 14/05/2020 Sao gửi văn bản: Quyết định số 514/QĐ-BCĐTW ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 3314/VP-VHXH Ngày ban hành: 14/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Quyết định số 514/QĐ-BCĐTW ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200520084606.zip