Thông tin văn bản
Văn bản số 309/VP-KT ngày 16/01/2023 sao gửi Thông tư số 34/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 của Bộ Công Thương.
Số ký hiệu: 309/VP-KT Ngày ban hành: 16/01/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 34/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 của Bộ Công Thương.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230130110920.zip