Thông tin văn bản
Báo cáo số 562/QÐ-TTg ngày 25/04/2017

Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2017-2025

Số ký hiệu: 562/QÐ-TTg Ngày ban hành: 25/04/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2017-2025

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 562QDTTg2017.pdf