Thông tin văn bản
Văn bản số 3721/VP-KGVX ngày 14/08/2017

Về việc :(cks). SGVB QĐ 748.QD-LDTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động

Số ký hiệu: 3721/VP-KGVX Ngày ban hành: 14/08/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :(cks). SGVB QĐ 748.QD-LDTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3721VPKGVX2017.rar