Thông tin văn bản
Báo cáo số 375 /BC-UBND ngày 03/12/2018 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Số ký hiệu: 375 /BC-UBND Ngày ban hành: 03/12/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 375_BC KTXH 2018.PDF