Thông tin văn bản
Văn bản số 2340/QÐ-UBND ngày 09/10/2017

Ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 2340/QÐ-UBND Ngày ban hành: 09/10/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2340QDUBND2017.pdf