Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1161/KH-UBND ngày 07/06/2019 Kế Tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng và phát triển thành phố thông minh”
Số ký hiệu: 1161/KH-UBND Ngày ban hành: 07/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế Tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng và phát triển thành phố thông minh”
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1161.signed.pdf