Thông tin văn bản
Văn bản số 5638/VP-VHXH ngày 07/08/2020 sao gửi Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số ký hiệu: 5638/VP-VHXH Ngày ban hành: 07/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200810085308.zip