Thông tin văn bản
Văn bản số 6544/VP-NCPC ngày 09/09/2020 sao gửi Quyết định số 612/QĐ-BNV ngày 04/9//2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Số ký hiệu: 6544/VP-NCPC Ngày ban hành: 09/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 612/QĐ-BNV ngày 04/9//2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200910201701.zip