Thông tin văn bản
Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 14/03/2012

Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 22/8/2011 của Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Số ký hiệu: 437/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/03/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 22/8/2011 của Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: QD_437.doc