Thông tin văn bản
Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 22/07/2016

Ban hành Quy định mức trần chi phí chứng thực và thù lao dịch thuật các giấy tờ, tài liệu liên quan đến công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 24/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/07/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định mức trần chi phí chứng thực và thù lao dịch thuật các giấy tờ, tài liệu liên quan đến công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 05 năm 2016 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 242016QDUBND2016.docx