Thông tin văn bản
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 28/05/2021 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789
Số ký hiệu: 18/NQ-HĐND Ngày ban hành: 28/05/2021
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 18-NQ-HDND DIEU CHINH CHU TRUONG N8-787B-789.PDF