Thông tin văn bản
Văn bản số 585/VP-KT ngày 22/01/2021 Sao gửi Quyết định số 09/QĐ-BCĐ389 của BCĐ 389 quốc gia
Số ký hiệu: 585/VP-KT Ngày ban hành: 22/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 09/QĐ-BCĐ389 của BCĐ 389 quốc gia
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210122143047.zip