Thông tin văn bản
Văn bản số 638/VP-KTTC ngày 05/02/2020 sao gửi Quyết định số 70/QĐ-BTC ngày 16/01/2020
Số ký hiệu: 638/VP-KTTC Ngày ban hành: 05/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 70/QĐ-BTC ngày 16/01/2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200206095429.zip