Thông tin văn bản
Văn bản số 4964/VP-NC ngày 20/10/2017

Về việc :Sao gửi Thông tư 242/2017/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối vói quân nhân, người lám công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

Số ký hiệu: 4964/VP-NC Ngày ban hành: 20/10/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Sao gửi Thông tư 242/2017/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối vói quân nhân, người lám công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4964VPNC2017.rar