Thông tin văn bản
Văn bản số 2155/VP-KT ngày 07/04/2021 sao gửi Quyết định số 355/QĐ-BTC ngày 24/3/2021 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 2155/VP-KT Ngày ban hành: 07/04/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 355/QĐ-BTC ngày 24/3/2021 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210408074758.zip