Thông tin văn bản
Báo cáo số 444/BC-UBND ngày 15/11/2019 Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
Số ký hiệu: 444/BC-UBND Ngày ban hành: 15/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 444.bc.signed.pdf