Thông tin văn bản
Văn bản số 965/VP-KT ngày 31/01/2024 sao gửi Thông tư số 28/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu: 965/VP-KT Ngày ban hành: 31/01/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 28/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240205142356.zip