Thông tin văn bản
Văn bản số 295/VP-KT ngày 12/01/2022 sao gửi Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT
Số ký hiệu: 295/VP-KT Ngày ban hành: 12/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220117092726.zip