Thông tin văn bản
Quyết định số 11/QĐ-HĐND ngày 15/05/2017

 Phân công nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Số ký hiệu: 11/QĐ-HĐND Ngày ban hành: 15/05/2017
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

 Phân công nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 05 năm 2017 Người ký: Phan Thị Điệp
Đính kèm: 11QDHDND2017.pdf