Thông tin văn bản
Văn bản số 4925/VP-TH ngày 10/09/2018 Về việc :Triển khai thực hiện Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 4925/VP-TH Ngày ban hành: 10/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc :Triển khai thực hiện Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4925.rar