Thông tin văn bản
Nghị quyết số 24/2017/QĐ-UBND ngày 21/08/2017

Bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp

Số ký hiệu: 24/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/08/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 242017QDUBND2017.pdf