Thông tin văn bản
Báo cáo số 245/BC-UBND ngày 16/07/2019 Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018
Số ký hiệu: 245/BC-UBND Ngày ban hành: 16/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 245.bc.signed.pdf