Thông tin văn bản
Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường Cao đẳng Sư phạm (ngành giáo dục mầm non) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 37/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/11/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường Cao đẳng Sư phạm (ngành giáo dục mầm non) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2022 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: Phu luc 37 QPPL 2.PDF
phu luc 37 QPPL 1.PDF
37 qppl (2).signed.pdf