Thông tin văn bản
Văn bản số 2076/VP-KTTC ngày 16/04/2019 Sao gửi Thông tư số 14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 2076/VP-KTTC Ngày ban hành: 16/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2076.rar