Thông tin văn bản
Văn bản số 385/VP-KSTTHC ngày 15/01/2021 Sao gửi Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 385/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 15/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210118073227.zip