Thông tin văn bản
Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Cung cấp dịch vụ đào tạo nâng cao kỹ năng, phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm học 2018-2019” cho Sở Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu: 292/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Cung cấp dịch vụ đào tạo nâng cao kỹ năng, phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm học 2018-2019” cho Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 292.qd.PDF