Thông tin văn bản
Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 26/03/2015

Ban hành Quy định phân cấp quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 16/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/03/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định phân cấp quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 162015QDUBND2015.doc