Thông tin văn bản
Văn bản số 5663/VP-KT ngày 05/08/2022 Sao gửi Báo cáo số 91/BC-BXD về thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045
Số ký hiệu: 5663/VP-KT Ngày ban hành: 05/08/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Báo cáo số 91/BC-BXD về thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220816151633.zip