Văn bản thuộc lĩnh vực Tổng hợp

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
01/QĐ-UBND 09/01/2024 UBND Tỉnh Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2024
02/QĐ-UBND 09/01/2024 UBND Tỉnh Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024
61/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy đinh mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh
136/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
134/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024
131/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc phê duyệt số lượng cán bộ, công chức và người lao động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
118/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiến tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu tại Kỳ họp thứ 10, Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
1891/QĐ-UBND 14/09/2023 UBND Tỉnh Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
376/BC-UBN 30/08/2023 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2023
2491/KH-UBND 08/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
2491/KH-UBND 08/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
2400/UBND-TH 02/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
54/2023/NQ-HĐND 31/07/2023 HĐND Tỉnh NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
53/2023/NQ-HĐND 31/07/2023 HĐND Tỉnh NGHỊ QUYẾT Về biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
06/2023/QĐ-UBND 07/03/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
102/BC-UBND 05/04/2021 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
518/UBND-TH 24/02/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện hợp tác cung cấp thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021
517/UBND-TH 24/02/2021 UBND Tỉnh Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
401/QĐ-UBND 23/02/2021 UBND Tỉnh QĐ Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Tây Ninh.
489/UBND-TH 23/02/2021 UBND Tỉnh Đôn đốc, nhập dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh
38/BC-UBND 16/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình trước, trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (Từ ngày 10/2/2021 đến ngày 15/02/2021)
37/BC-UBND 14/02/2021 UBND Tỉnh Tình hình trước và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (29-mùng 3)
36/BC-UBND 13/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình trước và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
230/UBND-TH 25/01/2021 UBND Tỉnh Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
429/VP-TH 18/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Công văn 359/VPCP-TH ngày 15/01/2021)
03/QĐ-UBND 14/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021
482/BC-UBND 15/12/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
2213/UBND-TKTH 16/09/2020 UBND Tỉnh Triển khai thí điểm Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh
227/BC-UBND 07/07/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến ngày 28/6/2020
163/BC-UBND 26/05/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 5 và một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2020
129/BC-UBND 27/04/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2020
12/2020/QĐ-UBND 24/04/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
99/BC-UBND 03/04/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
78/BC-UBND 20/03/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2020
58/BC-UBND 28/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, khóa IX
56/BC-UBND 27/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2019.
362/UBND-TKTH 27/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Kinh tế- Xã hội; Xây dựng cơ bản quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020.
53/BC-UBND 26/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3 năm 2020
27/BC-UBND 01/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2020
26/BC-UBND 31/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02 năm 2020
158/BC-UBND 27/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo nhanh Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
21/BC-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.
18/BC-UBND 17/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả tập hợp ý kiến, nguyện vọng Nhân dân quý IV/2019
238/UBND-TD 10/01/2020 UBND Tỉnh Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi hành các Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật
02/QĐ-UBND 02/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2020
26/BC-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02 năm 2020.
491/BC-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá tình hình tổ chức triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2019
485/BC-UBND 26/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019.
476/BC-UBND 20/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chỉ thị số 09/CT-TTg và tình hình KT-XH năm 2019
441/BC-UBND 30/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
437/BC-UBND 30/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12 năm 2019
420/BC-UBND 20/11/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
416/BC-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, nguyện vọng nhân dân
418/BC-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
418/BC-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
413/BC-UBND 18/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác UBND tỉnh năm 2019
444/BC-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
395/BC-UBND 29/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2019
388/BC-UBND 28/10/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
390/BC-UBND 28/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân quý III/2019
384/BC-UBND 22/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, nguyện vọng nhân dân chuẩn bị cho hội nghị tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền
373/BC-UBND 17/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
363/BC-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri
354/BC-UBND 09/10/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
2231/UBND-TKTH 07/10/2019 UBND Tỉnh Chuẩn bị nội dung trả lời ý kiến, nguyện vọng của nhân dân tại hội nghị đối thoại
342/BC-UBND 01/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
335/BC-UBND 23/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH 9 tháng đầu năm 2019
2076/UBND-TKTH 23/09/2019 UBND Tỉnh Phân công lãnh đạo Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham dự tiếp xúc cử tri cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
2077/UBND-TKTH 23/09/2019 UBND Tỉnh Rà soát các nội dung Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019 và đăng ký nội dung Chương trình công tác năm 2020.
2078/UBND-TKTH 23/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
334/BC-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phục vụ giám sát của Ban Dân Nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
375 /BC-UBND 03/12/2018 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
364/BC-UBND 30/11/2018 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, phương hướng 2019 trình HĐND tỉnh (Thay thế Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 19/11/2018)
38/2018/QĐ-UBND 31/10/2018 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ các quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
2550/QĐ-UBND 16/10/2018 UBND Tỉnh tặng Bằng khen
2518/QĐ-UBND 11/10/2018 UBND Tỉnh Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho công chức lãnh đạo (Dương Văn Sáu)
2169/UBND-DT 06/09/2018 UBND Tỉnh chủ trương tiếp các đoàn khách đến dự đại lễ hội yến Diêu trì cung 2018
14/2018/NQ-HĐND 13/07/2018 HĐND H. Hòa Thành NQKH9: Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
21/2018/QĐ-UBND 20/06/2018 UBND Tỉnh Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí đăng ký cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
22/2018/QĐ-UBND 20/06/2018 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh