Văn bản thuộc lĩnh vực Thuế, phí và lệ phí

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
364/BC-UBND 30/11/2018 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, phương hướng 2019 trình HĐND tỉnh (Thay thế Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 19/11/2018)
38/2018/QĐ-UBND 31/10/2018 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ các quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
2550/QĐ-UBND 16/10/2018 UBND Tỉnh tặng Bằng khen
2518/QĐ-UBND 11/10/2018 UBND Tỉnh Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho công chức lãnh đạo (Dương Văn Sáu)
2169/UBND-DT 06/09/2018 UBND Tỉnh chủ trương tiếp các đoàn khách đến dự đại lễ hội yến Diêu trì cung 2018
14/2018/NQ-HĐND 13/07/2018 HĐND H. Hòa Thành NQKH9: Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
21/2018/QĐ-UBND 20/06/2018 UBND Tỉnh Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí đăng ký cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
22/2018/QĐ-UBND 20/06/2018 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh